PinterestFacebookInstagram

Moje Montessori

Montessori w domu czyli uczymy się od dzieci jak być wielkimi

Cytaty Marii Montessori o samodzielności i niezależności

1 maja 2016 | kategoria Cytaty

Samodzielność i niezależność są bardzo ważnymi tematami w metodzie Montessori. Maria Montessori poświęcała im dużą uwagę, a ja lubię wczytywać się w jej słowa, które nie tracą na aktualności. Dzisiaj zapraszam was na mały wybór jej cytatów dotyczących kwestii samodzielności i niezależności dziecka.

 

Moje Montessori Cytaty Marii Montessori o samodzielności i niezależności

 

 

Kiedy przyjrzymy się dokładnie naturalnemu rozwojowi, możemy go opisać również jako stopniowe osiąganie coraz większej niezależności.

The Absorbent Mind (Chłonny umysł)

 

 

Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym. Zatem, aby dziecko zdobyło niezależność, jego aktywne oznaki wolności osobistej muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa.

Odkrycie dziecka

 

 

Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem bezradny, ale musimy sobie pomagać, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi – oto co należy zrozumieć, by móc poczuć się naprawdę wolnym.

Odkrycie dziecka

 

 

Moje Montessori Kawka

 

 

Matka, która karmi dziecko bez żadnego wysiłku, by nauczyć je posługiwania się łyżką, lub sama jedząc, nie zachęca go przynajmniej do tego, by patrzyło, jak ona to robi, nie jest dobrą matką. Ona obraża godność ludzką swojego dziecka, traktuje je jak lalkę, podczas gdy jest ono człowiekiem powierzonym jej opiece. Kto nie rozumie, że nauczenie dziecka jak jeść, myć się, ubrać się, jest o wiele dłuższą, trudniejszą i żmudniejszą pracą od karmienia go, mycia czy ubierania?

Pierwsza jest pracą wychowawcy, druga – łatwą i niższej kategorii, pracą służącego.

Odkrycie dziecka

 

 

Skuteczna działalność pedagogiczna będzie pomagała małym dzieciom kroczyć po drodze wiodącej do samodzielności. Należy im dopomagać, aby same chodziły, biegały, wchodziły i schodziły ze schodów, podnosiły przedmioty, które upadły, aby się ubierały, wyrażały swoje żądania za pomocą słów zrozumiałych – oto na czym polega wyrabianie samodzielności.

Domy dziecięce

Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju w stopniu proporcjonalnym do swojej bezużyteczności.

Odkrycie dziecka

Moje Montessori Kawka 1

Człowiek, który postępuje niezależnie, który angażuje swoje siły w wykonanie zadań, pokonuje sam siebie, doskonali się i rozwija swoje zdolności. Ludzie przyszłych pokoleń będą silnymi ludźmi, jeśli będą niezależni i wolni.

Odkrycie dziecka

 

 

Inna ciekawa uwaga odnosi się do długości czasu wykonywania działań. Dzieci, które same podejmują pierwsze próby, są bardzo powolne w wykonywaniu czynności. Ich życie ma w tym własne szczególne prawa, które zupełnie różnią się od naszych. Małe dzieci wykonują powoli złożone czynności, które sprawiają im dużo przyjemności, jak na przykład ubieranie się, rozbieranie, sprzątanie, mycie się, nakrywanie do stołu, jedzenie itd. Są w tym wszystkim bardzo cierpliwe i kończą swoje prace, pokonując wszelkie trudności, które napotyka organizm w fazie rozwoju. My natomiast, kiedy widzimy, jak się „męczą” i „tracą czas” na wykonywanie określonej czynności, którą potrafilibyśmy wykonać w kilka chwil i bez żadnego wysiłku, zastępujemy dziecko i wykonujemy jego pracę.

Posiłkując się tym samym stwierdzeniem, że cel do osiągnięcia jest spełnieniem zewnętrznego aktu, ubieramy i myjemy dziecko, zabieramy mu z dłoni przedmioty, którymi tak bardzo kocha się bawić, wlewamy mu zupę do miseczki, wkładamy mu łyżkę do buzi i sprzątamy po posiłku. I po tych wszystkich czynnościach osądzamy je bardzo niesprawiedliwie, jak zawsze się to zdarza, gdy ktoś „zasypuje pomocą” drugą osobę, nawet jeśli pozornie ma mu to pomóc, jakby ta osoba nie była w pełnie zdolna albo nieudolna. Często jest przez nas uważane za niecierpliwe tylko dlatego, że to my nie potrafiliśmy znaleźć w sobie wystarczającej cierpliwości, by poczekać na to, aż ono wypełni zadanie według innego od naszego prawa czasu, i za despotyczne, a to właśnie dlatego, że to my używamy wobec niego naszego despotyzmu.

Odkrycie dziecka

 

Pierwszym aktem dziecka, potwierdzającym świadomość jego własnej niezależności, jest jego obrona przed tymi, którzy próbują mu pomóc.

The Absorbent Mind (Chłonny umysł)

Moje Montessori Kawka 2

 

 

Widzimy, że dziecko kroczy po drodze do osiągania coraz większej niezależności, chce ono działać, czyniąc wszystko w swój sposób: przenosząc rzeczy, rozbierając czy ubierając się, jedząc. Nie zaczyna ono czynić tych rzeczy z naszego polecenia, wręcz odwrotnie, dziecko czuje wewnętrzny pęd, swojego rodzaju życiowy impuls, który każe mu postępować w ten sposób. My, zabraniając mu wykonywać tego rodzaju czynności, nie przeciwstawiamy się dziecku, lecz naturze. Nie walczymy wtedy z wolą dziecka, ono tylko współpracuje z naturą i słucha jej poleceń, krok po kroku, najpierw w jednej rzeczy, później w kolejnych osiągając w ten sposób coraz większą niezależność od ludzi, którzy go otaczają aż do momentu, w którym będzie chciało osiągnąć również niezależność mentalną. Wtedy zacznie ono rozwijać swój umysł już nie za pomocą doświadczeń kogoś innego, lecz swoich własnych.

The Absorbent Mind (Chłonny umysł)

 


Cytaty pochodzą z książek autorstwa Marii Montessori a konkretnie:

Maria Montessori, Odkrycie dziecka, wydawnictwo Palatum, Łódź, 2014

Maria Montessori, Domy dziecięce, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2005

Maria Montessori, The Absorbent Mind, The Teosophical Publishing House, 1949 (tłumaczenia z języka angielskiego są w moim wykonaniu)

 

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *