PinterestFacebookInstagram

Moje Montessori

Montessori w domu czyli uczymy się od dzieci jak być wielkimi

Cytaty Marii Montessori o przygotowanym otoczeniu

16 maja 2016 | kategoria Cytaty

Przygotowane otoczenie jest dla mnie tematem rzeką. Zmienianie i dostosowywanie otoczenia do obecnych potrzeb i zainteresowań dziecka, zapewnianie mu bodźców, pomaganie mu w samodzielności, dawanie mu wyboru spośród różnego rodzaju aktywności – o tym wszystkim jest przygotowane otoczenie. Zapraszam was na wybór cytatów Marii Montessori na ten właśnie temat.

 

Moje Montessori Cytaty Marii Montessori o przygotowanym otoczeniu

 

Główną zasadą metody obserwacji jest umożliwienie dzieciom swobodnego wyrażania siebie. W ten sposób pokazują nam własne potrzeby i zachowania, które są ukrywane lub stłumione, gdy znajdują się w nieodpowiednim otoczeniu, niepozwalającym im na własną spontaniczną aktywność.

Odkrycie dziecka (s. 47)

 

 

 

Kiedy mówimy o otoczeniu, mamy na myśli wszystko to, co dziecko może swobodnie w nim wybrać i używać w takim stopniu, w jakim tego pragnie, to znaczy odpowiednio do swoich predyspozycji i swoich potrzeb.

Odkrycie dziecka (s. 61)

 

 

 

W otoczeniu jest moc wychowawcza obecna dookoła, a wszyscy – dzieci i nauczyciel – mają w nim swój udział.

Odkrycie dziecka (s. 61)

 

 

 

Moje Montessori Taczki

 

 

Dziecko ma przed sobą ważną misję, która je motywuje: rozwój i stanie się człowiekiem. Ponieważ jest ono nieświadome tej misji i swoich wewnętrznych potrzeb i ponieważ dorośli są dalecy od możliwości interpretowania ich, wytworzyło się wokół dziecka, w naszym społecznym życiu rodziny i szkoły, wiele błędnych poglądów, które stoją na przeszkodzie rozwoju dziecięcego życia. Usunięcie w miarę możliwości tych okoliczności poprzez głębokie badanie intymnych i ukrytych potrzeb wczesnego dzieciństwa, aby móc odwzajemnić się naszą pomocą, oznacza uwolnić dziecko.

To pojęcie wymaga ze strony dorosłego większej troski i prowadzenia dokładniejszej obserwacji prawdziwych dziecięcych potrzeb: i tak pierwsze praktyczne działanie będzie polegało na stworzeniu odpowiedniego otoczenia, gdzie dziecko, działając, osiągnie ciekawe cele, kierując w ten sposób swoją niepohamowaną działalność w stronę porządku i doskonalenia.

Odkrycie dziecka (s. 60)

 

 

Wszystko w otoczeniu dziecka jest tak przygotowane, że kontrola błędów przychodzi z łatwością. Wszystkie przedmioty – począwszy od mebli, a skończywszy na materiałach rozwojowych – pozwalają zdemaskować błąd, a ich ostrzegawczy głos nie może ujść naszej uwagi.

Jasne kolory i połysk uwidaczniają plamy, a meble są na tyle lekkie, że zdradzają niedoskonałość i niezdarność poruszeń, upadając i przewracając się albo wywołując hałas, kiedy szura się nimi po podłodze. W ten sposób otoczenie staje się surowym wychowawcą i zawsze czujnym strażnikiem. Dziecko odczuwa jego ostrzeżenia tak, jakby stało wobec niego zupełnie samo – oko w oko z bezosobowym nauczycielem.

Odkrycie dziecka (s. 95)

 

 

Moje Montessori Mycie

 

 

Niesłusznie sądzi się, że najlepiej może się rozwijać dziecko mające jak najwięcej zabawek i środków pomocniczych. Wręcz przeciwnie, nieuporządkowana mnogość przedmiotów na nowo obciąża duszę chaosem i przygnębia ją poczuciem zniechęcenia.

Odkrycie dziecka (s. 96)

 

 

Stosunek dziecka i dorosłego do otoczenia różnią się. Dziecko chłonie swoje otoczenie: rzeczy, które widzi nie zostają tylko zapamiętane, stają się częścią jego duszy. Cały świat, który go otacza, wszystko to co w nim widzi czy słyszy, staje się jego częścią.

The Absorbent Mind (s. 56)

 

 

Moje Montessori Świat

 

 

Dziecko może się w pełni rozwinąć tylko za pomocą doznań w swoim otoczeniu. Te doznania nazywamy pracą.

The Absorbent Mind (s. 88)

 

 

Moje Montessori Krople

 

 

… pierwszą rzeczą, którą edukacja powinna zapewnić jest otoczenie, w którym (dziecko) mogłoby rozwijać siły dane mu przez naturę. Nie chodzi o to, by wyłącznie zabawiać go czy pozwolić mu czynić wszystko na co ma ochotę. Oznacza to dostosowanie naszego myślenia do współpracy z naturą, słuchania jej praw, tych które mówią, że rozwój dokonuje się podczas doznań w otoczeniu.

The Absorbent Mind (s. 89)

 

 

Środowisko musi zapewniać bodźce, które przekształcają zainteresowanie w aktywność oraz zapraszają dziecko do tworzenia własnych doznań.

The Absorbent Mind (s. 84)

 

 

Moje Montessori Farby

 

 

W szczególności w pierwszym okresie życia musimy stworzyć środowisko jak najbardziej interesujące i pociągające. Jak widzieliśmy, dziecko przechodzi poszczególnymi fazami rozwoju i w każdej z nich otoczenie zajmuje inną, lecz jakże ważną rolę. W żadnej nie jest ono jednak tak kluczowe, jak w okresie tuż po narodzinach.

 

The Absorbent Mind (s. 88)

 

 

Rolą przygotowanego otoczenia jest ułatwianie wyboru spośród różnych form aktywności, eliminując stratę czasu i energii podczas podążania za nie do końca określonymi i jasnymi zainteresowaniami.

From Childhood to Adolescence (s. 73)

 

 


Cytaty pochodzą z książek autorstwa Marii Montessori a konkretnie:

Maria Montessori, Odkrycie dziecka, wydawnictwo Palatum, Łódź, 2014

Maria Montessori, The Absorbent Mind, The Teosophical Publishing House, 1949

Maria Montessori, From Childhood to Adolescence, Schocken Books, New York, 1973

(tłumaczenia z języka angielskiego są w moim wykonaniu)

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *